Skövde biodlareförening


Skövde biodlareförening är en ideell förening som har till syfte att samla dem som är intresserade av bin och biodling. Föreningen bildades 1892, verkar i Skövde kommun och bigården finns på Aspö gård.Föreningen arbetar med information om biodlingens betydelse för att blommor i naturen och odlingar av olika slag skall få en tillfredsställande pollinering.

Att förebygga sjukdomar hos bin är ett mycket viktigt arbete och görs i samarbete med av Länsstyrelsen utsedda bitillsynsmän.

En annan viktig del av verksamheten är att bedriva avelsarbete för att få fram drottningar som ger så fromma bin som möjligt.

Föreningen arbetar också kontinuerligt med att utbilda nya biodlare och att öka kunskaperna hos befintliga biodlare.

Medlemmarna träffas varje torsdag under sommarhalvåret, samt medverkar på olika mässor, aktiviteter och på Aspös olika arrangemang.

Anmälan av innehav av bisamhällen

Om du startar upp en ny biodling eller skaffar ny uppställningsplats skall detta anmälas fortlöpande. Anmälningsblankett finns hos din bitillsynsman eller på Länsstyrelsens hemsida.

Anmälan sänds till
Länsstyrelsen
Box 767
451 26 Uddevalla